Košarica

0 knjiga - 0,00

Goriška Mohorjeva družba

Od leta 1923 z vami.

Arhiv

KNJIŽNE IZDAJE GORIŠKE MOHORJEVE DRUŽBE

2020

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2021 (Redna knjiga GMD za leto 2021)

Jože Markuža (1939-2019). Kraški dedič Slomškovega duha (Redna knjiga GMD za leto 2021)

Franc Setničar (1875-1945). Kancler in alpinist (Redna knjiga GMD za leto 2021)

Kristina Martelanc: Mucka Pika; ilustrirala Eleonora Sluga (Redna knjiga GMD za leto 2021)

Naš koledar za leto 2021 (fotografsko gradivo: Iva Aviana Krapež)

Anton Kacin: Grammatica della lingua slovena, 6. ponatis

Stane Granda: Breve storia della Sovenia. Prevod Luigi Pulvirenti

Andrej Rahten: Po razpadu skupne države: Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita; izšla v sozaložbi Celjske, Celovške in Goriške Mohorjeve

Sandro Oblak – Z udarno pestjo; Odnos ljudske oblasti do resničnih in namišljenih domačih nasprotnikov na Idrijskem in Cerkljanskem (1943-1950)

Tino Mamić: Priimki, njihov izvor in pomen; I. Primorska

Barbara Ana Fužir Schart: Krasna potepanja z malčki. Kam pa danes?

Katja Ferletič: Stare jedi v novih loncih (izdal Novi Glas)

 

2019

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2020; koledarski del opremil koroški fotograf Vincenc Gotthardt

Kristina Martelanc: Vzponi iz brezna stiske (Redna knjiga GMD za leto 2020)

Štefan Cek: Spomini na Istro; Naše korenine, 28 (Redna knjiga GMD za leto 2020)

Mira Susić: Zajčje dogodivščine; ilustrirala Danila Komjanc (Redna knjiga GMD za leto 2020)

Naš koledar za leto 2020 (v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo); fotografije: Vincenc Gotthardt

Ivo Kerže: Mahničeva estetika in literarna kritika

Srečka Černe Artač : Drobtinice življena

Vlado Klemše: Med Biršo, Vrbačno in Prevalo. Krajevna, ledinska, vodna, hišna in gorska imena v Gornjem in Doljnem Cerovem in v soseščini

Jasna Reščič: Mrzlica. Fantazijski roman

 

2018

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2019; koledarski del opremili člani društva Fotovideo Trst 80

Ivo Bric – Vojaški dnevnik 1915–1919, Ob 75. obletnici smrti (Zbirka Naše korenine, 27)

Ivan Vogrič: Viktor In Elisa – Njegova in njena zgodba v senci zgodovine (Redna knjiga GMD za leto 2019)

Andrej Arko: Odkrušek (Redna knjiga GMD za leto 2019)

Naš koledar za leto 2019 (v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo); fotografije: člani društva Fotovideo Trst 80

Vladimir Kos: Kot sonca zlat zaton

Janez Hladnik: Od Triglava do Andov, V službi cerkve in naroda – Spomini; 2. dopolnjena izdaja, izšla v sodelovanju z Založbo Družina in Župnijo Rovte.

Mariza Perat: Po romarskih stopinjah naših prednikov.

Jacques Sevin: Skavtska premišljevanja ob evangelijskih odlomkih (v sodelovanju z Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Slovenske zamejske skavtske organizacije).

Verena Koršič Zorn: Tone Kralj, Cerkvene poslikave na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini / Le pitture murali nelle chiese dell’area Triestina, del Goriziano e della Val Canale (2. izdaja).

Renato Podbersič: Jeruzalem ob Soči, Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes. Knjiga je izšla v sodelovanju s Študijskim centrom za narodno spravo in Centrom judovske kulturne dediščine sinagoga Maribor.

 

 2017

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2018. Koledarski del opremil Marko Vogrič

Saša Martelanc: Srečanja za spomin; ilustracije: Kristina Martelanc (Redna knjiga GMD za leto 2018)

Miroslava Leban: Medved zobozdravnik; ilustracije: Vesna Benedetič (Redna knjiga GMD za leto 2018)

Naš koledar 2018 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo); fotografije: Marko Vogrič

Drago Štoka: Po stezicah in brezpotjih

Marko Cesen Scek: Obnova zvonov v župniji Sv. Štefana v Vipavi (Zbirka: Zvonovi in njihova oprema, 1)

Walter Grudina: Napake in spake proč! Pomagajmo Packotu! (Pastirčkova knjižnica 25)

Lučka Susič: Mali gledališki vrtiljak, Pet prizorčkov za vse priložnosti – Ob 70-letnici revije Pastirček; ilustracije: Matej Susič (Pastirčkova knjižnica 24, Pastirčkov oder 3)

Claudia Voncina: Emozioni

Marco Roncalli: Papež Janez Svetnik (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo)

 

2016

Vaš Terčelj – Zbrana dela Filipa Terčelja – Terčeljeve svete uglasbene pesmi,  I.-V.

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2017

Dominik Kacin: Dnevniki, pisma, spomini iz dveh svetovnih vojn. Naše korenine, 26

(Redna knjiga GMD za leto 2017)

Darinka Kozinc: Les Goriciennes (Redna knjiga GMD za leto 2017)

Naš koledar 2017 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Patrik Quaggiato: Pesmi za mlada grla (Pastirčkova knjižnica, 23)

Berta Golob: Iz Božje roke za otroke, pesmi z duhovnim pomenom (v sodelovanju z založbo Ognjišče)

Tania Zanuttini: Visco 1943 – Un campo di concentramento in Friuli

Drago Štoka: Koroška v mojem srcu (v sodelovanju s Celovško Mohorjevo)

Danijel Čotar: Domače sirarstvo za zabavo in zares. 2. ponatis

Stanko Sivec: Skozi ogenj. 1. ponatis

 

2015

Koledar  Goriške Mohorjeve družbe za leto 2016

Danijel Čotar: Ptičje kvatre (Redna knjiga GMD za leto 2016)

Stanko Sivec: Skozi ogenj (Redna knjiga GMD za leto 2016)

Mira Zelinka: Kraljestvo morja (Redna knjiga GMD za leto 2016)

Naš koledar 2016 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Peter Stres: Biljana

Karl Bonutti: Med izbiro in zgodovino. Naše korenine, 25

 

2014

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2015

Novak Alojzij: Črniška kronika. Frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno. Naše korenine, 24 (Redna knjiga GMD za leto 2015)

Drago Štoka: Iztrgani spomini (Redna knjiga GMD za leto 2015)

Naš koledar 2015 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Marija Mercina: Primorska zgodba

Vlado Klemše: Odšli so brez slave in brez spomina

Kalan Janez Evangelist: Da se poznamo!

Janez Povše: Pesmi ob poti

Alojz Rebula: Kominform v Zabrinju – Divji golob (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in založbo Mladika)

Simon Gregorčič: Poezije (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo )

 

2013

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2014

Nekdaj v starih časih. Spisi Rada Bednarika (1902-1975) in prispevki o njem. Naše korenine, 23 (Redna knjiga GMD za leto 2014)

Domače slaščice – 131 receptov najbolj priljubljenih primorskih in drugih sladic. Uredila, zbrala in priredila recepte za tisk Mirjam Simčič (Redna knjiga GMD za leto 2014)

Anamarija Volk Zlobec: O polžku Izidorju in druge živalske zgodbe. Ilustrirala Nejka Selišnik (Redna knjiga GMD za leto 2014)

Naš koledar 2014 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Državni in deželni poslanec Anton Černe (1813–1891). Ob dvestoletnici rojstva

Viljem Černo: Ko pouno noći je sarce / Ko polno je noči srce / Co plen di gnot al è il cûr / Quando pieno di notte è il cuore

Peter Stres: Dr. Anton Gregorčič (1852-1925). Politična biografija

Ob 100-letnici prve slovenske državne gimnazije

Povest o Marici z Ušja, 19. januar 1014 – 19.januar 2014. Po pripovedi gospe Marice spisal Marjan Terpin

 

2012

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2013

Floriana Stefani – Danilo Sedmak: Jadranska oaza – Psiho-ekološki pogled (Redna knjiga GMD za leto 2013)

Doris Jarc: Skrivnost none Genovefe. Ilustrirala Jana Korečič (Redna knjiga GMD za leto 2013)

Mariza Perat: Gorica – njene zanimivosti in njen čas (Redna knjiga GMD za leto 2013)

Naš koledar 2013 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Ivan Tavčar: Odselitev

Andrej Vončina: Goriški nadškof Alojzij Matija Zorn. Življenje in delo s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju

 

2011

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2012

Brazde s trmuna – 15 let – izbor. Zbrala in uredila Nadja Rojac (Redna knjiga GMD za leto 2012)

Helena Jovanovič: Pravljice za bele zimske dni. Ilustriral Štefan Turk (Redna knjiga GMD za leto 2012)

Naš koledar 2012 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Franc Križnar in Štefan Mauri: Biti sam, (avto)portret skladatelja Štefana Maurija

Aleksij Pregarc: Amebno razkošje

Samostojna Slovenija bodi pozdravljena. Osamosvajanje Slovenije v zamejskem periodičnem tisku 1988-1991: Katoliški glas, Novi list, Dom, Mladika

Zgodbe s trnovske planote. Zbral in uredil Jože Šušmelj. Naše korenine, 22

Kobariško berilo. Zgodbe, pričevanja, poezija, proza. Zbral in uredil Peter Stres

Marija Kacin: Primorska šola na prepihu. Ob 65-letnici obnovitve

 

2010

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2011

Anamarija Volk Zlobec: Na počitnice gremo. Ilustrirala Paola Bertolini Grudina (Redna knjiga GMD za leto 2011)

Andrej Arko: Dom (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec) (Redna knjiga GMD za leto 2011)

Naš koledar 2011 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Msgr. Rudolf Klinec: Dnevniški zapisi 1943-1945. Uredila Peter Černic in Renato Podberšič, ml. Naše korenine, 21

Ljubka Šorli: Izbrane pesmi (v sodelovanju z založbo Mladika)

Joža Lovrenčič: Ves Vaš ljubeči očka – Pisma hčerki Nini (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo)

Danijel Čotar: Domače sirarstvo za zabavo in zares. 2. izdaja

Anton Kacin: Grammatica della lingua slovena. 5. ponatis

Marko Vuk 1947-2004. Spominska slovesnost na Mirenskem Gradu 24.11.2007

Mariza Perat: Metla Pika in njene dogodivščine. Ilustrirala Danila Komjanc

Marjan Terpin: Paler iz Brd. Iz življenja Terpinovih v Števerjanu

 

2009

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2010

Martin Kuchling: Umor v zaspanem mestu (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec) (Redna knjiga GMD za leto 2010)

Nadja Kriščak: Marko in note. Ilustrirala Jasna Merkú (Redna knjiga GMD za leto 2010)

Naš koledar 2010 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Andreja Korenčan: Življenje in delo Angele Boškin, prve šolane medicinske sestre na Slovenskem. Naše korenine, 20

Janko Žigon: Inventura

France Balantič – Mirko Špacapan: Gospod za tabo se bom zdaj napotil / Signore, dietro di Te muoverò i miei passi (v sodelovanju z Pokrajino Gorica)

Pogovori z Alojzem Rebulo. Uredila Tatjana Rojc mestu (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec)

Verena Koršič Zorn: Tone Kralj, Cerkvene poslikave na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini /

Le pitture murali nelle chiese dell’area triestina, del Goriziano e della Val Canale. 1. ponatis

Goriška knjiga. Uredila Lojzka Bratuž (v sodelovanju s Slovensko Matico)

Zvone Štrubelj: Pogum besede. Primož Trubar – 500 let, 1508-2008. 2. izdaja (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec)

 

2008

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2009

Marija Ščuka Kerže: Moj oče Zorko. Naše korenine, 19 (Redna knjiga GMD za leto 2009)

Anamarija Volk Zlobec: Muca prede. Ilustrirala Magda Starec Tavčar (Redna knjiga GMD za leto 2009)

Naš koledar 2009 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Verena Koršič Zorn: Tone Kralj. Cerkvene poslikave na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini/

Le pitture murali nelle chiese dell’area triestina, del Goriziano e della Val Canale

Erika Jazbar – Zdenko Vogrič: Gorica. Vodnik po mestu in po sledovih slovenske prisotnosti

Nace Novak: Camino. Od Nove Gorice do Kompostele. 1. ponatis

Zora Tavčar: Žarenje

Lojzka Bratuž: Iz primorske kulturne dediščine

Pedro Opeka: Dnevnik spopada (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec)

Franc Werfel: Pesem o Bernardki (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec)

France Pibernik: Začudene oči otroštva (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec)

 

2007

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2008

Marjanka Rebula: Vas na jasi in druge čudne zgodbe (Redna knjiga GMD za leto 2008)

Življenjska pot Rafka Premrla 1906-1983. Uredila Lida Turk. Naše korenine, 18 (Redna knjiga GMD za leto 2008)

Milan Pasarit: Pravljice za moje malčke (Redna knjiga GMD za leto 2008)

Naš koledar 2008 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Branko Marušič: Il vicino come amico. Realtà o utopia? La convivenza lungo il confine italo-sloveno

Jurij Paljk: Očetovstvo malo drugače. 2. izdaja

Bruno Korošak: Saggi di teologia dogmatica

Marija Kacin in Verena Koršič Zorn: Naš kulturni hram in njegovi graditelji.

Dragi Srečko. Neobjavljena pisma Srečku Kosovelu. Uredila Tajana Rojc

Jožko Kragelj: Iz vojne v novo življenje (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec)

 

2006

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2007

Tereza Srebrnič: O objemu sončne Afrike (Redna knjiga GMD za leto 2007)

Danijel Čotar: Domače sirarstvo za zabavo in zares (Redna knjiga GMD za leto 2007)

Miroslava Leban: Mravlja hoče v živalski vrt. Ilustrirala Paola Bertolini Grudina (Redna knjiga GMD za leto 2007)

Naš koledar 2007 (stenski – v sodelovanju s Tržaško duhovsko zvezo)

Ivan Kovačič – Soški 1873-1936. Zbrano delo

Dorica Makuc: Aleksandrinke. 2. izdaja

Egon Kapellari Človeški čas v božjem času. Pota skozi cerkveno leto (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družba in Mohorjevo Celovec)

Pedro Opeka: Bojevnik upanja (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družba in Mohorjevo Celovec)

Terska dolina / Alta Val Torre / Val de Tor. Uredila Milena Kožuh (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo)

Simon Gregorčič: Izbrane poezije (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec)

Simon Gregorčič: Izbrane poezije (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec). 1. ponatis

Damir Globočnik: Prešeren in likovna umetnost (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec)

Stanko Stanič – življenje in delo. Uredil Jožko Kragelj

Anton Kacin: Grammatica della lingua slovena. 4. ponatis

Primorski slovenski biografski leksikon. 15. snopič. 1. ponatis

Pastirčkovi sodelavci: Deset za 60 (Pastirčkova knjižnica, 22)

Razglednice goriške okolice

Edi Žerjal, Aleksij Pregarc:  Žlahtnost – Preziosità

 

2005

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2006

Mariza Perat: Vilinski cvet (Redna knjiga GMD za leto 2006)

Saša Martelanc: Kam potujejo večeri (Redna knjiga GMD za leto 2006)

Ivan Tavčar: Albin Kjuder Tomajski. Naše korenine, 16 (Redna knjiga GMD za leto 2006)

Nina Grudina, Paola Bertolini Grudina: Čigava je ta čarobna palica (Pastirčkova knjižnica, 20)

Zlata Volarič: Cvetje iz črk (Pastirčkova knjižnica, 21)

Maja Melinc: Motiv smrti v delih Goriške Mohorjeve družbe

Peter Stres: Priimki v Brdih

Drago Legiša: Ne zapečkarji, ampak protagonisti

Bojana Kralj: Ubald Vrabec 1905-1992. Naše korenine, 17

Dorica Makuc: Primorska dekleta v Nemčijo gredo

Zora Saksida: Alfa in Omega

Tatjana Rojc: Pogledi na nove razsežnosti  slovenskega pesništva od Prešerna do Kosovela

Besede mladih src. Zbornik proze in poezije mladih ustvarjalcev

Tatjana Rojc: Le lettere slovene dalle origini all’età contemporanea. 1. ponatis

Milica Kacin Wohinz: Vivere al confine. 1. ponatis

Zbrana dela primorskih skladateljev, 1.: Lojze Bratuž. Uredil Ivan Florjanc (v sodelovanju z Združenjem cerkvenih pevskih zborov Gorica)

Janez Pevel II.: Spomin in istovetnost (v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Mohorjevo Celovec)

 

2004

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2005

Nace Novak: Camino. Od Nove Gorice do Kompostele (Redna knjiga GMD za leto 2005)

Vlado Švara: S slovensko pesmijo skozi življenje. Naše korenine, 15 (Redna knjiga GMD za leto 2005)

Anamarija Volk Zlobec: O srečni hišici in druge pravljice. Ilustrirala Magda Starec Tavčar

Franc Černigoj (zbral in uredil): Cincincin Cene, Otroške ljudske od Čavna tja do Nanosa. Ilustrirala Silva Karim

Anton Kacin: Grammatica della lingua slovena. 3. ponatis

Franc Sodja: Pridiganje, moje poslanstvo (v sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje in Mohorjevo Celovec)

Lojze Peterle: Z nasmehom zgodovine (v sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje in Mohorjevo Celovec)

Tatjana Rojc: Le lettere slovene dalle origini all’etá contemporanea.

Milica Kacin Wohinz: Vivere al confine, Sloveni e Italiani tra gli anni 1918–1941

 

2003

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2004

Lida Turk: Le šepet je, ki ga slišimo o Njem (Redna knjiga GMD za leto 2004)

Zorko Simčič: Trije muzikantje ali povratek Lepe Vide (Redna knjiga GMD za leto 2004)

Adrijan Rustja: Rodil sem se v soboto. Naše korenine, 14 (Redna knjiga GMD za leto 2004)

Albin Sirk: Življenje na nitki

Damir Globočnik, Tihomir Pinter: Portreti  Portrats  Ritratti (v sodelovanju z Mohorjevo Celovec)

Ljubka Šorli: Tolminske pesmi (v sodelovanju z založbo Branko in Jutro)

Vojan Tihomir Arhar: Miška teče, kar se da! (Pastirčkova knjižica, 18)

Vojan Tihomir Arhar: Spet na oder (Pastirčkova knjižica, 19)

 

2002

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2003

Pierluigi Bellavite: V strugi izbrušeni kamni (Redna knjiga GMD za leto 2003)

Janko Bratina: Dolina in hrib. Naše korenine, 13 (Redna knjiga GMD za leto 2003)

Maja Okorn: Kostanjčki. Ilustrirala Paola Bertolini Grudina (Redna knjiga GMD za leto 2003)

Majda Artač Sturman: Žejni oleander

Branko Marušič (zbral in uredil): Goriški spomini

 

2001

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2002

Anton Kacin: Zbornik ob 100-letnici rojstva. Naše korenine, 12 (Redna knjiga GMD za leto 2002)

Sonja Marija Maraž, Irena Bednarich: Sonjine slaščice. Dobrote iz Števerjana v Brdih (Redna knjiga GMD za leto 2002)

Jurij Paljk: Očetovstvo malo drugače (Redna knjiga GMD za leto 2002)

Lojzka Bratuž: Iz goriške preteklosti

Franc Močnik: Moji spomini

Jožko Kragelj: Kamni govorijo

Boris Mlakar: Tragedija v Cerknem pozimi 1944. I. ponatis

Anton Kacin: Grammatica della lingua italiana. 2. ponatis

Eno si zapojmo, pesmarica, zgoščenka, kaseta (Pastirčkova knjižnica, 17)

 

2000

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2001

Joža Lovrenčič: Sholar iz Trente (Redna knjiga GMD za leto 2001)

Boris Mlakar: Tragedija v Cerknem pozimi 1944. Naše korenine, 11 (Redna knjiga GMD za leto 2001)

Milan Pasarit: Pravljice na potepu (Redna knjiga GMD za leto 2001)

Dorica Makuc: Sardinci

Ljubka Šorli, Franko Žerjal: Via Crucis

Bogomil Brecelj: Utrinki mojega življenja

Zvone Štrubelj: Ali je Bog oče ali mati

Umetnost 20. stoletja na Goriškem in v Posočju. Uredil Marko Vuk

L’arte slovena del XX secolo nel Goriziano. Uredil Marko Vuk

Anamarija Volk Zlobec: Katarince. Ilustrirala Magda Starec Tavčar (Pastirčkova knjižnica, 16)

 

1999

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2000

Andrej Čebokli, pesnik in pisatelj iz Kreda (Redna knjiga GMD za leto 2000)

Slavko Tuta: Cena za svobodo. Naše korenine, 10 (Redna knjiga GMD za leto 2000)

Anamarija Volk Zlobec: Najlepši letni čas. Ilustrirala Magda Starec Tavčar (Redna knjiga GMD za leto 2000)

Stanko Stanič: Slovenia

Anton Kacin: Grammatica della lingua slovena. 1. ponatis

Jurij Paljk: Kako je krhko / Com’è fragile

Nada Pertot: Pomagajmo si sami. I. ponatis

Etko Mužetko: Vrhovska ljudska pravljica. Zbirka Kolački

Otmar Črnilogar: Stati in obstati

Otmar Črnilogar: Stati in obstati. 1. ponatis

Boris Paternu: France Prešeren, poeta sloveno 1800–1849

Ivanka Zavadlav: Tonček na luni (Pastirčkova knjižnica, 15)

 

1998

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1999

Ivan Rudolf: Spev v nanoško jutro (Redna knjiga GMD za leto 1999)

Domovina, kje si? Zbornik ob 100-letnici rojstva Alberta Rejca 1899-1976. Naše korenine, 9 (Redna knjiga GMD za leto 1999)

Boris Pahor: Pogled iz jamborovega koša (Redna knjiga GMD za leto 1999)

Mariza Perat: Ob 90-letnici slovenske Marijine družbe v Gorici

Anton Kacin: Grammatica della lingua slovena

Prežihov Voranc: Doberdò. Prevedel Ezio Martin

Zora Saksida: Goska brez noska (Pastirčkova knjižnica, 13)

Zora Saksida: Prav zares (Pastirčkova knjižnica, 14)

Hej, prijatelji, zbudite se! (V sodelovanju z založbo Mladika)

 

1997

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1998

Nada Pertot: Pomagajmo si sami (Redna knjiga GMD za leto 1998)

Vigi Scuete: Mežnarjeve pridige (Redna knjiga GMD za leto 1998)

Janko Jež: Življenje moje. Naše korenine, 8 (Redna knjiga GMD za leto 1998)

Jurij Paljk: Nedorečenemu

Lojzka Bratuž: Gorizia nella letteratura slovena

 

1996

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1997

Saša Rudolf: Xolotl (Redna knjiga GMD za leto 1997)

Milan Lipovec: Cesta, reka in ljudje (Redna knjiga GMD za leto 1997)

David Doktorič, primorski duhovnik med starim in novim svetom. Naše korenine, 7 (Redna knjiga GMD za leto 1997)

Lojzka Bratuž: Gorica v slovenski književnosti

Minka, Piki in zmaj Smetojed. Zbirka Kolački

Družba sv. Mohorja. Celovška, Celjska in Goriška Mohorjeva v slovenskem kulturnem prostoru (1851-1995) (v sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje in Mohorjevo Celovec)

Kristjan v družbi (v sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje in Mohorjevo Celovec)

Srečko Gregorec: Ivček nagajivček (Pastirčkova knjižnica, 10)

Mariza Perat: Kraljična z ledenim srcem (Pastirčkova knjižnica, 11)

50 let Pastirčka (Pastirčkova knjižnica, 12)

 

1995

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1996

Pietro Brignoli: Maša za moje ustreljene (Redna knjiga GMD za leto 1996)

Andrej Arko: Odkletev (Redna knjiga GMD za leto 1996)

Josip Kosovel: Vaš Pepi in papači. Naše korenine, 6 (Redna knjiga GMD za leto 1996)

Božična legenda. Ilustriral Štefan Pahor. Zbirka Kolački

Diomira Fabjan Bajc: Dve muhi na en mah – Due piccioni con una fava. Slovensko-italijanski frazeološki slovar

Zbornik simpozija o Francu Jezi

Lado Piščanc: Pesmi zelene pomladi

Victor Godnič: La pittura al servizio della Verità

 

1994

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1995

Alojz Rebula: Vinograd rimske cesarice in zgodnje novele (Redna knjiga GMD za leto 1995)

Zorko Jelinčič: Pod svinčenim nebom. Spomini tigrovskega voditelja. Naše korenine, 5 (Redna knjiga GMD za leto 1995)

PSBL, 20. snopič, zaključni (knjižna zbirka GMD za leto 1995)

Ljubka Šorli, Žerjal Franko: Križev pot

Rafko Dolhar: Od Trente do Zajzere. Julius Kugy, slovenske gore in ljudje

Viktor Godnič: Podobe v službi Resnice

Ljubo Marc: Črepinje (v sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje)

 

1993

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1994

Bruna Pertot: Ko se vračajo delfini (Redna knjiga GMD za leto 1994)

Ivan Kobal: Možje iz Snowyja (Redna knjiga GMD za leto 1994)

Dorica Makuc: Aleksandrinke. Naše korenine, 4 (Redna knjiga GMD za leto 1994)

PSBL, 19. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1994)

 

1992

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1993 (z letnico izida 1993)

Vinko Beličič: Leto odmrznitve (Redna knjiga GMD za leto 1993)

Andrej Prebil: Aravkanija (Redna knjiga GMD za leto 1993)

Alojzij Novak: Črniška kronika. Naše korenine, 3 (Redna knjiga GMD za leto 1993)

PSBL, 18. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1993)

 

1991

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1992 (z letnico izida 1992)

Narte Velikonja: Ljudje in zanke (Redna knjiga GMD za leto 1992)

Jožko Kragelj: Simon iz Ruta (Redna knjiga GMD za leto 1992)

Andrej Marušič: Moja doba in podoba. Naše korenine, 2 (Redna knjiga GMD za leto 1992)

PSBL, 17. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1992)

Ljuba Smotlak: Sprehodi po Trstu (Pastirčkova knjižnica, 9)

 

1990

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1991 (z letnico izida 1991)

Dorica Makuc: In gnojili boste nemško zemljo (Redna knjiga GMD za leto 1991)

France Bevk: Legende (Redna knjiga GMD za leto 1991)

Sveta Gora 1538–1989. Zbirka Naše korenine, 1 (Redna knjiga GMD za leto 1991)

PSBL, 16. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1991)

Mahničev simpozij v Rimu (v sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje, Slovensko teološko akademijo v Rimu in Kršćansko sedašnjost v Zagrebu)

 

1989

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1990 (z letnico izida 1990)

Vauhnik Miloš: Pe-Fau. Spomini. Drugi del (Redna knjiga GMD za leto 1990)

Zora Tavčar: Ob kresu življenja (Redna knjiga GMD za leto 1990)

PSBL, 15. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1990)

Mariza Perat: Zajček Uhaček se ne boji (Pastirčkova knjižnica, 8)

Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stoletja – Simpozij 1989 (v sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje in Mohorjevo Celovec)

 

1988

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1989 (z letnico izida 1989)

Albino Luciani: Spoštovani (Redna knjiga GMD za leto 1989)

Miloš Vauhnik: Pe-Fau. Spomini. Prvi del (Redna knjiga GMD za leto 1989)

PSBL, 14. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1989)

Misijev simpozij v Rimu (v sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje in Slovensko teološko akademijo v Rimu)

Sedejev simpozij v Rimu (v sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje in Slovensko teološko akademijo v Rimu)

 

1987

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1988 (z letnico izida 1988)

Zora Piščanc: Pesnik zelene pomladi (Redna knjiga GMD za leto 1988)

Saša Martelanc: Veter iz ljubih daljav (Redna knjiga GMD za leto 1988)

PSBL, 13. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1988)

 

1986

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto1987 (z letnico izida 1987)

Tomaž Simčič: Jakob Ukmar (Redna knjiga GMD za leto 1987)

Štefka Strojnikova: Jastreb kroži (Redna knjiga GMD za leto 1987)

PSBL, 12. snopič, 3. knjiga (knjižna zbirka GMD za leto 1987)

Pastirčkova pesem, št. 3 (Pastirčkova knjižnica, 5)

Tončka Curk: Pravljice, I (Pastirčkova knjižnica, 6)

Pastirčkov oder, št. 1 (Pastirčkova knjižnica, 7)

 

1985

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1986 (z letnico izida 1986)

Franc Jeza: Spomini iz taborišča (Redna knjiga GMD za leto 1986)

Alojzij Carli-Lukovič: Zadnji dnevi v Ogleju (Redna knjiga GMD za leto 1986)

PSBL, 11. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1986)

Od Tomaja do Trsta. 60 let življenja in dela slovenskih šolskih sester na Primorskem

Mariza Perat: Goriški sprehodi (Pastirčkova knjižnica, 4)

 

1984

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1985 (z letnico izida 1985)

Zora Piščanc: Blagovestnika Slovanov (Redna knjiga GMD za leto 1985)

Saša Martelanc: Melodija (Redna knjiga GMD za leto 1985)

PSBL, 10. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1985)

 

1983

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1984 (z letnico izida 1984)

Franc Werfel: Bernardkina pesem (Redna knjiga GMD za leto 1984)

Tončka Curk: Deček z Gornjevipavskega (Redna knjiga GMD za leto 1984)

PSBL, 9. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1984)

Ljubka Šorli: Veseli ringaraja (Pastirčkova knjižnica, 3)

 

1982

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1983 (z letnico izida 1983)

Ludovik Ceglar: Janez Madon (Redna knjiga GMD za leto 1983)

Štepan Zavrel: Rojstvo v Betlehemu (Redna knjiga GMD za leto 1983)

PSBL, 8. snopič, 2. knjiga (knjižna zbirka GMD za leto 1983)

 

1981

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1982 (z letnico izida 1982)

Andrej Kobal: Slovenec v službi F.B.I. (Redna knjiga GMD za leto 1982)

Bruna Pertot: Dokler marelice zorijo (Redna knjiga GMD za leto 1982)

PSBL, 7. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1982)

Pastirčkova pesem, št. 2 (Pastirčkova knjižnica, 2)

 

1980

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1981 (z letnico izida 1981)

Jan Dobraczynski: Rednik. 1. del (Redna knjiga GMD za leto 1981)

Jan Dobraczynski: Rednik. 2. del (Redna knjiga GMD za leto 1981)

Stanko Janežič: Zemljaki (Redna knjiga GMD za leto 1981)

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1980

Vinko Beličič: Prelistavanje poldavnine (Redna knjiga GMD za leto 1980)

Franc Jeza: Nevidna meja (Redna knjiga GMD za leto 1980)

PSBL, 6. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1980) (z letnico izida 1979)

 

1979

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1979

Rudolf Klinec: Primorska duhovščina pod fašizmom. (Redna knjiga GMD za leto 1979)

Zora Piščanc: Pastirica Urška (Redna knjiga GMD za leto 1979)

PSBL, 5. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1979) (z letnico izida 1978)

 

1978

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1978

Od Triglava do Andov: Spomini msgr. Janeza Hladnika (Redna knjiga GMD za leto 1978)

Zlate Slive: Izbor zgodbic iz Pastirčka, zbrala Zora Saksida (Redna knjiga GMD za leto 1978)

PSBL, 4. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1978) (z letnico izida 1977)

 

1977

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1977

Govoreči bankovec (Redna knjiga GMD za leto 1977)

Trench Sally: Pokopljite me v škornjih (Redna knjiga GMD za leto 1977)

PSBL, 3. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1977) (z letnico izida 1976)

 

1976

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1976

Andrej Kobal: Svetovni popotnik pripoveduje. II. del (Redna knjiga GMD za leto 1976)

Jožko Kragelj: Moja Tolminska. Zbirka črtic (Redna knjiga GMD za leto 1976) (z letnico izida 1975)

PSBL, 2. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1976) (z letnico izida 1975)

Pastirčkova pesem (Pastirčkova knjižnica, 1)

 

1975

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1975

Marijana Kanduš: Na obalah morja (Redna knjiga GMD za leto 1975)

Andrej Kobal: Svetovni popotnik pripoveduje. 1. del (Redna knjiga GMD za leto 1975)

Primorski slovenski biografski leksikon (PSBL), 1. snopič (knjižna zbirka GMD za leto 1975) (z letnico izida 1974)

 

1974

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1974

Fortunat Mikuletič: Internatitis. Kronika iz internacije v Italiji v letih 1941–1943

Zbornik ob 50-letnici GMD (1924-1974)

 

1973

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto1973

Valentin Stanič 1774–1847. Uredil Brecelj Marijan

Martha Albrand (Loewengard Heidi Huberta): Dolga noč čakanja

Ljubka Šorli: Izbrane pesmi

 

1972

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1972

Jože Abram: Moja Trenta

Ivan Theuerschuh: Več sonca v naše družine

Josip Kravos: Kuštrava glava. Domače in zabavne zgodbe

 

1971                                                                                   

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1971

Franz Heinrich Achermann: Gobavi lord

Vinko Beličič: Med mejniki

Hubert Močnik: Spomini in izkustva

 

1970

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1970

Zora Piščanc: Andrejka

 

1969

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1969

Jakob Ukmar: Nauk o Božji materi ali Mariologija

L’Udo Zubek: Skriti vir

Mirko Kunčič: Pisani vrtiljak. Pesmi za mladino

 

1968

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1968

Stanko Janežič: Tržaški obrazi. Slike in zgodbe

 

1967

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1967

Louis De Wohl: Zemlja je ostala za nami

Rudolf Klinec: Zgodovina Goriške Mohorjeve družbe

 

1966

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1966

Stanko Janežič: Radost življenja. Duhovne misli za nedelje in praznike

Zora Saksida: Mami. Povest. 2. del

 

1965

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1965

Zora Saksida: Mami. Povest. 1. del

Srečanja (uredila Komac Jadviga)

 

1964

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1964

Besede življenja (priredil Alojzij Novak)

Wilhelm Hünermann: Bog ga je poklical

 

1963

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1963

Franc Saleški Finžgar: Prerokovana. Slike iz svetovne vojne

Maksimiljan Jezernik: Rim – Atene – Nairobi. Popis potovanja po Afriki

Jakob Ukmar: Kratka zgodovina vesoljnih cerkvenih zborov

 

1962

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1962

Sebastian Rieger: Janez in Majda

Frančišek Šegula: Petdeset dni po Jutrovem

 

1961

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1961

Inigo Lopez De Loyola: Duhovne vaje svetega očeta Ignacija Lojolskega

Ivan Pregelj: Gloriosa

Maria Ragazzi: Vodnjak je globok

 

1960

Koledar Družbe sv. Mohorja za prestopno leto 1960

Matija Malešič: Škrlatno nebo na vzhodu in zahodu. Povest

Sveti Janez Marija Vianney, župnik čudodelnik. Za stoletnico njegove smrti

 

1959

Koledar Družbe sv. Mohorja za navadno leto 1959

Blazy: Življenje svete Bernardke

Zdravko Novak: Utrinki

 

1958

Koledar Družbe sv. Mohorja za leto 1958 (Celovški z dodatkom)

Zora Piščanc: Dom v tujini

Ivan Theuerschuh: Poglejmo v zrcalo kakšni smo

Filip Žakelj: Naša Gospa Lurška prosi za nas

 

1957

Koledar Družbe sv. Mohorja za navadno leto 1957 (Celovški z dodatkom)

Cerkvena pesmarica (uredil Filej Mirko). Zbirka pesmi za mešani zbor

Zdravko Novak: Božja pota

Jose Silva Sanchez: Marcelino, Kruh in Vino

 

1956

Koledar Družbe sv.  Mohorja za prestopno leto 1956 (Celovški z dodatkom)

Ivan Pregelj: Otroci sonca

Ivan Kenda: Podoba Matere božje na Sveti gori pri Gorici. Ob 400-letnici božje poti

Theodor Gerard Rotman: Nesreče gospoda Kozamurnika. 2. natis

 

1955

Koledar Družbe sv. Mohorja za leto 1955 (Celovški z dodatkom)

Rudolf Klinec: Marija v zgodovini Goriške

Vinko Vodopivec (uredil): Svete pesmice. Druga izdaja (ponatis prve)

Lewis Wallace: Ben-Hur. 2. del

 

1954

Koledar Družbe sv. Mohorja za navadno leto 1954 (Celovški z dodatkom)

Joža Lovrenčič: Med Scilo in Karibdo. Povest v zgodbah

Lewis Wallace: Ben-Hur. 1. del

 

1953

Koledar Družbe sv. Mohorja za navadno leto 1953

Venceslav Bele: Smrekov vršiček

Zora Piščanc: Cvetje v viharju

 

1952

Koledar Družbe sv. Mohorja za prestopno leto 1952

Vinko Beličič: Kačurjev rod. Črtice

Janez Jalen: Sončne sence. Povest

 

1951

Koledar Družbe sv. Mohorja za leto 1951 (Celovški z dodatkom)

Janez Jalen: Ograd

Zgodovina goriške nadškofije 1751-1951 (uredil Maks Komac)

 

1950

Koledar Družbe sv. Mohorja za sveto leto 1950 (Celovški z dodatkom)

 

1949

Koledar družbe sv. Mohorja za navadno leto 1949 (Celovški z dodatkom)

Nevesta z diamantnim srcem in druge zgodbe (uredil Fran Erjavec)

Bazilj Valentin: Tonček iz Potoka

 

1948

Koledar Družbe sv. Mohorja za prestopno leto 1948

Tigri. Povest iz ruskega življenja

Fran Erjavec: Slovenci in katoliška Cerkev ob tisoč in dvestoletnici pokristjanjevanja Slovencev

 

1947

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za navadno leto 1947

 

1946

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za navadno leto 1946

 

1945

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za navadno leto 1945

 

1944

Barčica. Zbirka pesmi. III. izdaja (zbral in uredil Bratuž Jožko)

Stanko Bevk: Gozdna divjačina. Nekoliko slik iz živalskega življenja

Joža Lovrenčič: Tri božje poti (goriška izdaja)

Molimo! Molitvenik za odrasle. 3. izdaja (uredil Berbuč Alfonz)

 

1940

Koledar Mohorjeve družbe za prestopno leto 1940

Svete pesmice (uredil Vodopivec Vinko); druga pomnožena izdaja

Svete pesmice. Dodatek

Filip Terčelj: Vozniki (izšla leta 1945)

Ivan Tul: Zvezde vodnice za fante in može

 

1939

Koledar Mohorjeve družbe za navadno leto 1939

Matija Novak (Anton Kacin): Napoleon

Janko Kersnik: Testament. Povest

Theodor Gerard Rotman: Poredni Bobi. Vesele zgodbe s slikami

Z Bogom. Molitvenik (Uredil Alfonz Berbuč)

Josip Ličan: Blagovest. Življenje našega Gospoda Jezusa Kristusa opisano z besedami štirih evangelijev. 1. del

Josip Ličan: Blagovest. Življenje našega Gospoda Jezusa Kristusa opisano z besedami štirih evangelijev. 2. del (zaplemba)

 

1938

Koledar Mohorjeve družbe za navadno leto 1938

Bogdan Kozak (Anton Brecelj): Zdrav kolikor hočeš. Zdravnikovi spomini

Pavlina Pajk: Dora

Theodor Gerard Roman: Bratec in sestrica

Stanko Stanič: Dobe in podobe iz cerkvene zgodovine

 

1937

Zapisnik za navadno leto 1937

G. Bardi: Zvezda. Življenje moderne spreobrnjenke (Eva Lavalliere)

Narte Velikonja: Besede

Theodor Gerard Rotman: Nesreče gospoda Kozamurnika

 

1936

Zapisnik za prestopno leto 1936

Molimo! Liturgični molitvenik za odrasle (Sestavil Berbuč Alfonz). 2. izdaja

 

1935

Koledar za leto 1935

Filip Terčelj (ps. F. Grivški): Ogorki. Črtice

 

1934

Svetoletni koledar 1934

Milica Grafenauer: Ljubezen, zakon, družina

Franz Heinrich Achermann: V službi pri trinogu. Povest iz časov francoske revolucije

Mali junaki za Jezusa

Fran Miličinski: Zlata hruška (zaplemba)

Anton Zdešar: Apostol krščanske ljubezni. Sv. Vincencij Pavelski

Zimske urice

 

1933

Družinski koledar za leto 1933

Barčica. 1. izdaja (uredil Bratuž Jožko)

René Razin: Živi ogenj. Življenje in delo Pija X.

Božji hlebčki. Zgodbice za prvoobhajence

Jalen Janez: Ovčar Marko. Povest

Anton Kacin:  Proti novim svetovom

Josip Rustja: Gospodarsko berilo

Stanko Vdovič: Leteče copate

Zdrava Marija. Marijine pesmi (uredil Vodopivec Vinko)

 

1932

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1932

Rado Bednarik: Križem sveta. Slike z doma in iz tujine

Fran Saleški Finžgar: Strici. Kmečka zgodba

Peter Nikolaevič Krasnov: Pri podnožju božjega prestola. Roman

Josip Valjavec: Don Bosco. Življenje svetega mladinoljuba

Svete pesmice (uredil Vodopivec Vinko)

Antonio S. J. Dragon: Za Kristusa. Življenje o. Mihaela Proja iz Družbe Jezusove

Pisano polje. Zbirka pesmi in črtic (izbral Kacin Anton)

 

1931

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za navadno leto 1931

Miroslav Brumat: Čudodelnik. Življenje sv. Antona Padovanskega

Molimo! Molitve in svete pesmice (Sestavil Alfonz Berbuč)

Ivan Tavčar: Visoška kronika

Marta Uršič: Družinska kuhinja. Druga izdaja

 

1930

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za navadno leto 1930

Anton Kacin: Klasje, Mladinska čitanka

Slavko Savinšek: Delavci

Josip Bitežnik: Nove postave. Razlaga najvažnejših poglavij italijanskega civilnega prava. Prvi del

Filip Terčelj: Mati uči otroka moliti

 

1929

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za navadno leto 1929

Božji spevi. Pesmi cerkvenega leta (uredil Vinko Vodopivec)

Josip Rustja: Travništvo

Henry Sienkiewiz: Quo vadis? Druga knjiga

Ivan Trinko: Naši paglavci. Črtice in slike iz beneškoslovenskega pogorja

Gospodov dan. Mašne, obhajilne in blagoslovne pesmi (uredil V. Vodopivec)

Marta Uršič: Družinska kuhinja

Narte Velikonja: Sirote

Jules Verne: Rešeni

 

1928

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za prestopno leto 1928

Anton Ravnik: Kako zdravimo živino

Josip Rustja: Sadjarstvo

Henry Sienkiewiz: Quo vadis? Prva knjiga

Zgodbe svetega pisma Nove zaveze

Zgodbe svetega pisma Stare zaveze

 

1927

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za navadno leto 1927

Franc Ksaver Meško: Legende o sv. Frančišku

Filip Terčelj: Za domačim ognjiščem (vzgojna čitanka)

Franc Jaklič: Ob srebrnem studencu

Ivan Pregelj: Tolminci (Založila Katoliška knjigarna)

 

1926

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za navadno leto 1926

Fran Jaklič: Nevesta s Korinja

Janko Kralj: Socialna čitanka

Janko Kralj: Luč v temini

Kumičić Eugen: Jelkin nageljček (povest iz istrskega življenja)

Kolački. Priredil Polde Paljk

 

1925  

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za navadno leto 1925 (z letnico izida 1924)

Louis Bertrand: Sanguis martyrum

Molitvenik

Grigorij Petrovič Danilevskij: Na Indijo. Zgodovinski roman 

Gospodarska čitanka (uredil Josip Rustja)

Imenik udov Goriške Mohorjeve družbe za leto 1925

Karel Václav Rais: Preužitkarji

Poslovnik Goriške Mohorjeve družbe (z letnico izida 1924)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close